Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Kho sim số đẹp vinaphone trả sau ngày 18-11-2015

Kho sim số đẹp vinaphone trả sau gọi khuyến mãi 10 phút 
Danh sách sim vina trả sau số đẹp cập nhật ngày 18/11/2015
Call: 0918-920-950 gặp Luyến để đặt số
0911.546.546 = 4 TR
0911.671.671 = 4 TR
0911.271.271 = 4 TR
0916.32.88.32 = 200K
0916.22.62.92 = 200K
0917.888.565 = 200K
0919.222.050 = 200K
0917.555.331 = 200K
0915.03.29.39 = 200K
0915.78.81.78 = 200K
0918.810.860 = 200K
0919.935.123 = 200K
0916.92.39.69 = 200K
0912.925.927 = 200K
0916.773.793 = 200K
0912.917.967 = 200K
0919.98.98.35 = 200K
0948.80.66.77 = 200K
0918.20.44.99 = 200K
0943.49.96.96 = 200K
0949.78.29.29 = 200K
0916.222.545 = 200K
0916.00.02.08 = 200K
0911.535.929 = 200K
0912.15.35.95 = 200K
0918.115.315 = 200K
0912.37.19.39 = 200K
0916.70.33.38 = 200K
0913.07.60.60 = 200K
0915.86.24.86 = 200K
0919.267.000 = 200K
0913.72.33.38 = 200K
0912.08.78.08 = 200K
0911.280.282 = 200K
Quý khách có thể tham khảo thêm nhiều số đẹp khi "BẤM" vào hình bên dưới

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Khuyến mãi vinaphone gọi miễn phí ngày 15-11-2015

Khuyến mãi vinaphone gọi miễn phí 10 phút,Khuyến mãi 3 mạng
Danh sách sim vina trả sau số đẹp ngày 15/11/2015
Call:0918-920-950 gặp Luyến để đặt số
0911.327.327 = 4 TR
0911.546.546 = 4 TR
0911.671.671 = 4 TR
0911.271.271 = 4 TR
0918.848.179 = 250K
0916.05.00.88 = 250K
0919.727.729 = 250K
0916.839.123 = 250K
0949.38.22.88 = 250K
0948.002.111 = 250K
0917.888.565 = 250K
0918.810.860 = 200K
0917.555.331 = 200K
0919.47.38.78 = 200K
0913.838.357 = 200K
0913.36.65.36 = 200K
0916.783.837 = 200K
0912.679.539 = 200K
0919.666.224 = 200K
0919.64.38.78 = 200K
0915.871.877 = 200K
0916.92.39.69 = 200K
0917.6789.65 = 200K
0915.50.51.57 = 200K
0916.977.444 = 200K
0919.11.86.11 = 200K
0918.11.75.11 = 200K
0912.15.35.95 = 200K
0912.37.1939 = 200K
0912.08.78.08 = 200K
0915.96.1579 = 200K
0917.8187.68 = 200K
0915.70.9339 = 200K
0915.22.1939 = 200K
0913.760.368 = 200K
0913.07.60.60 = 200K
091.2222.043 = 200K
091.3333.741 = 200K
0912.762.679 = 200K
0913.72.33.38 = 200K
0915.86.24.86 = 200K
0919.536.556 = 200K
0916.372.327 = 200K
0916.00.02.08 = 200K
0919.35.52.35 = 200K